Želiš naplaćivati adekvatnu cijenu svojih usluga i proizvoda?

Upiši se na moj besplatan newsletter i na poklon ti šaljem e-knjigu "Kako definirati adekvatnu cijenu?" koja će ti pomoći da:

  • razumiješ vrijednost svog rada
  • izračunaš adekvatnu cijenu
  • da se pozicioniraš tamo gdje želiš biti na tržištu
  • i da obavijestiš svoje klijente o promjeni cijena.
  • Moje ime je Marina Kolar.

    Kroz edukacije, savjetovanja i online Akademiju “Izgradi uspješan biznis” pomažem poduzetnicima izgraditi biznis u kojem imaju dovoljno profita, vremena i zadovoljstva.

    Biznis koji služi tebi (a ne ti njemu).